Jednym z rodzajów kredytów bankowych są kredyty lombardowe. Są one nazywane także kredytami pod zastaw. Jakie są cechy charakterystyczne tych kredytów?

Kredyt lombardowy – czym się charakteryzuje

Kredyt lombardowy ma pewne cechy charakterystyczne, które wyróżniają go spośród innych rodzajów kredytów. Są to przede wszystkim:

  • krótki okres, na który jest on udzielany;
  • wysokie oprocentowanie;
  • minimalna wysokość kredytu może wynieść 20 procent wartości zastawu, maksymalna – 80 procent;
  • zastaw jest wyceniany przez rzeczoznawcę, wyznacza go zawsze bank, a kosztem dokonanej przez niego oceny zostanie obciążony kredytobiorca.

Kredyt lombardowy jest udzielany przez bank centralny (w naszym kraju przez NBP) oraz przez banki komercyjne. NBP udziela kredytom innym bankom, banki komercyjne mogą go udzielać osobom prawnymi fizycznym.

Sprawdź również jakich jeszcze kredytów klientom indywidualnym udzielają banki.

Czym jest stopa lombardowa?

Z kredytem lombardowym wiąże się pojęcie stopa lombardowa. Ściślej pojęcie to wiąże się z kredytem, którego Narodowy Bank Polski udziela bankom komercyjnym działającym w naszym kraju. Mianem tym określa się cenę za jaką NBP udziela im kredytów. Zastaw jest pobierany nie tylko od osób prawnych i fizycznych, ale także od banków. Stopa lombardowa wpływa na wysokość oprocentowania udzielanych później przez banki komercyjne kredytów. Przepisy Prawa bankowego regulują jednak, jaka może być maksymalna jego wysokość. Otóż nie może być ona wyższa niż czterokrotność stopy lombardowej.

Spłata kredytu lombardowego

Kredyt lombardowy powinien zostać spłacony przed upływem roku. Biorąc pod uwagę okres, w jaki należy go spłacić, kredyt lombardowy jest kredytem krótkoterminowym. Kredyt lombardowy musi zostać zabezpieczony. Najczęściej zabezpiecza się go zastawem w postaci metali szlachetnych, wartościowych towarów lub papierów wartościowych. Z reguły wartość zastawu jest wyższa od kwoty kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu, bank w celu odzyskania pożyczonej kwoty ma prawo zastaw sprzedać. Zdecydowanie najczęściej banki udzielają kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych. Wartość zastawu wpływa na kwotę udzielonego kredytu.

Sprawdź również najważniejsze informacje na temat kredytu gotówkowego oraz czym jest pożyczka prywatna.