Osoby, które mają zaciągnięty kredyt gotówkowy w banku nieraz zastanawiają się nad tym, czy mogą go spłacić wcześniej. Obowiązująca aktualnie ustawa o kredycie konsumenckim wyraźnie mówi, że kredytobiorca w każdym momencie obowiązywania umowy ma prawo do wcześniejszej spłaty swojego zobowiązania. Jak to jednak wygląda w praktyce? Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego wiążę się z jakimiś dodatkowymi kosztami? Czy to się naprawdę opłaca?

Wcześniejsza spłata kredytu a koszta kredytu

Spłacenie kredytu gotówkowego wcześniej – zarówno w całości, jak i w części – wiąże się z uzyskaniem prawa do obniżenia także kosztów dodatkowych. Chodzi oczywiście o okres, o który skraca się po wcześniejszej spłacie czas kredytowania. W efekcie znaczy to, że koszty kredytu zostają obniżone. Nie jest to jednak sytuacja korzystna dla banku, który w takiej sytuacji po prostu zarabia mniej.

Prowizja dla banku ze wcześniejszą spłatę kredytu

Banki robią wszystko, aby ustrzec się przed choćby minimalnym zmniejszeniem zarobku. W efekcie w umowie bardzo często pojawia się zapis o pobraniu prowizji, jeśli kredyt zostanie spłacony wcześniej. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji bardzo dokładnie określone zostają warunki, które muszą zostać spełnione. I tak trzeba pamiętać, że:

  • prowizja nie może być wyższa niż 1% liczony od spłacanej części kredytu – zasada ta może być stosowana wówczas, gdy okres od spłaty do termin spłaty, który był wyznaczony w umowie przekracza dwanaście miesięcy;
  • prowizja nie może być wyższa niż 0,50% liczony od spłacanej części kredytu – zasada ta stosowana jest wówczas, gdy czas od spłaty do terminu spłaty wyznaczonego w umowie jest krótszy niż rok;
  • prowizja nie może przekroczyć wysokości odsetek, które powinny zostać przez kredytobiorcę zapłacone w okresie między przedterminowym spłaceniem należności a terminem spłaty, który wyznaczony był w umowie.

Zapisy te chronią interesy klientów banków. Dzięki temu banki nie notują tak dużych strat w związku z przedterminowymi spłatami kredytów, a jednocześnie nie powodują powstania dużych strat dla klienta, który decyduje się swoje zobowiązanie uregulować wcześniej.